در قالب سازی مدرن سلسله مراتب سازمانی وجود دارد از این روش در کارخانه های بزرگ قالبسازی مشاهده می گردد. در این نوع قالبسازی ها برای پیشبرد امور واحد های تخصصی مربوط به آن کار خاص به عنوان یک بسته (پکیج ) در نظر گرفته می شود یعنی جدایی از واحد های غیر تخصصی ساخت قالب ، واحد هایی چون بازرگانی ، طراحی ،برنامه ریزی ، فرآیند ساخت وقالبسازی بسته به اهداف سازمان وبزرگ وکوچک بودن سازمان ها تعریف می کردند وهر واحد محصول کار خود را به عنوان یک بسته (پکیج ) در اختیار واحد دیگر قرار می دهند در این قالبسازی ها دلیل تعداد واحد ها ،گردش کار بسیار پیچیده وگاه تداخل وظایف صورت می پذیرد . از اینرو تعریف شرح وظایف اجتناب ناپذیر به نظر می رسد . بر خلاف روش سنتی که تصمیم گیرنده یک نفر می باشد . در اینجا ناگزیر به تشکل کمیته هایی بسته به نیاز جهت پیشبرد امور می باشد عدم همگونی و هماهنگی اعضای کمیته گاه می تواند در اتخاذ تصمیم دردسر آفرین باشد. از آنجایی که در این قالب سازیها تکیه بر کار گروهی است در یک قالب سازی پیشرفته موفقیت و ناکامی ، گروهی باید تلقی شود در قالب سازی مدرن از آنجایی که تعداد پرسنل ، فضای کارگاهی ، تعداد ماشین آلات ممناسب نبودن گردش کار ، منابع اخذ وام و...زیاد است عموماً شاهد هزینه های بالاسری زیاد ودر نهایت قیمت تمام شده بالای قالب هستیم . این هزینه های بالا سری را باید با اتخاذ سیاست های صحیح مدریت به حد اقل میزان ممکن تقلیل داد. در این روش کار بصورت گروهی تعریف می گردد در مقایسه با روش سنتی سیستم به طور نسبی وابستگی کمتری به افراد دارد و دوام عمر سازمان به کار گروهی بستگی دارد . از نظر کیفیت ساخت، قالب های ساخته شده با این روش دارای کیفیت مطلوبی هستند و دارای دوام و استحکام مناسبی می باشند در این روش زمان ساخت قالب به دلایل مختلف از جمله بوروکراسی های زیاد ، معطلی در تصمیم گیری ها ، حجم کار زیاد در سطح شرکت ، کم کاری ها، دوباره کاری ها، خطاها و مسائل انگیزشی و... بسیار طولانی بوده و عموما در قراردادها شاهد تأخیر در تحویل قالب هستیم در این قالب سازی ها از ماشین آلات پیشرفته و بسته های نرم افزاری تخصصی زیادی استفاده بی مورد از ماشین آلات پیشرفته موجب افزایش قیمت تمام شده قالب نیز می گردد قالب های ساخته شده در این قالب سازی ها عمومابا پرس ارائه شده توسط مشتری مطابقت دارند مگر آنکه اطلاعات ارائه شده پرس صحیح نباشد یا در طراحی اشتباهی رخ داده باشد در این قالب سازی ها عموما کار به صورت تخصصی پیگیری می شود و از پذیرش تنوع قالب (مانند آنچه در قالب سازی های سنتی شرح داده شده) اجتناب می گردد.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 18 آذر 1388    | توسط: مهندس اكبر نیكفر    |    | نظرات()